Vršnjački tim

Vršnjački tim čine po 2 učenika svakog odeljenja 5.- 8. razreda. Članovi vršnjačkog tima su učenici koje su izabrali drugovi iz njihovih odeljenja, a poseduju sledeće osobine: 

     * osetljivost na potrebe drugih 

     * spremnost da pomognu drugome 

     * strpljivi su 

     * spremni na saradnju 

     * osobe od poverenja  

     * imaju pozitivan status u odeljenju  

     * izražavaju svoje mišljenje koje se uvažava 

     * uspešno rešavaju konfliktne situacije 

     * ne ispoljavaju nasilno ponašanje 

     * komunikativni su 

     * kreativni 

     * tolerantni 

     * iskreni 

     * srdačni 

     * imaju razumevanje za vršnjake bez obzira da li ih poznaju

     * stvaraju pozitivnu atmosferu u svom odeljenju * umeju da saslušaju druge  

     * otvoreni su za diskusiju, predloge, sigestije, različita mišljenja 

     * vole timski rad. 

Vršnjačka medijacija je postupak u kojem strane u sukobu slušaju jedna drugu, sagledavajući poziciju one druge strane - decentriraju se i pokušavaju da pronađu rešenje mirnim putem koje je prihvatljivo za obe strane, uz pomoć treće, neutralne strane.

Vršnjački tim pomaže svojim vršnjacima da sagledaju probleme i konflikte; 

     * sagledaju razloge koji dovode do konflikta; 

     * shvate načine prevazilaženja i izlaska iz konfliktnih situacija;  

     * rastu i razvijaju se učeći na neposrednom iskustvu; 

     *  žive zajedno uvažavajući međusobne razlike

Sve aktivnosti tima su usmerene na pružanje pomoći u zaštiti od nasilja i promociji nenasilne komunikacije. 

Dobrobit za učenike: 

     * postaju aktivni u procesu rešavanja problema; 

     * zadovoljavaju se potrebe svih strana - ne „ti i ja u problemu“, već „ti i ja protiv problema“;

     *  usvajaju konstruktivne modele ponašanja; transfer znanja i veština;

     *  preuzimaju veću odgovornost za rešavanje problema koji postoje među njima; 

     * shvataju da intervencije odraslih nisu uvek neophodne i time pomažu sopstvenom razvoju i samopoštovanju. 

Dobrobit za nastavnike:

     *  učenje novih načina rešavanja konflikta; 

     * međusobno poštovanje i uvažavanje; 

     * smanjuje se tenzija između odraslih i dece; 

     *  manje vremena provode vodeći računa o disciplini u školi; 

     * dobijaju partnere - učenike u odlučivanju; 

     * stvaraju se bolji uslovi za rad, atmosfera i rezultati koji se odnose na obrazovnu i vaspitnu funkciju škole.

 Dobrobit za školu:

     * svi učesnici u životu i radu škole preuzimaju odgovornost za dešavanje u njoj; 

     * menja se opšta atmosfera i odnosi koji u školi vladaju; 

     * vršnjački tim pomaže i doprinosi da je škola prijatno i bezbedno mesto za učenje i razvoj potencijala učenika; 

     * razvoj alternativa tradicionalnim načinima uvođenja discipline i rešavanja problema u školi.

Plan rada vršnjačkog tima