Vršnjački tim

Vršnjački tim čine po 2 učenika svakog odeljenja od 1.do 8. razreda. Clanovi vršnjačkog tima su učenici koje su izabrali drugovi iz njihovih odeljenja, a poseduju sledece osobine:

 • osetljivost na potrebe drugih,
 • spremnost da pomognu drugome,
 • strpljivi su,
 • spremni na saradnju,
 • osobe od poverenja,
 • imaju pozitivan status u odeljenju,
 • izražavaju svoje mišljenje koje se uvažava,
 • uspešno rešavaju konfliktne situacije,
 • ne ispoljavaju nasilno ponašanje,
 • spremnost da pomognu drugome,
 • komunikativni su, kreativni, tolerantni, iskreni, srdačni,
 • imaju razumevanje za vršnjake bez obzira da li ih poznaju,
 • stvaraju pozitivnu atmosferu u svom odeljenju,
 • umeju da saslušaju druge,
 • otvoreni su za diskusiju, predloge, sigestije, različita mišljenja,
 • vole timski rad.

Vršnjačka medijacija je postupak u kojem strane u sukobu slušaju jedna drugu, sagledavajuæi poziciju one druge strane – decentriraju se i pokušavaju da pronadju rešenje mirnim putem koje je prihvatljivo za obe strane, uz pomoć treće, neutralne strane.

Vršnjački tim pomaže svojim vršnjacima da sagledaju probleme i konflikte; sagledaju razloge koji dovode do konflikta; shvate načine prevazilaženja i izlaska iz konfliktnih situacija; rastu i razvijaju se uèeć i na neposrednom iskustvu; žive zajedno uvažavajući meðusobne razlike. Sve aktivnosti tima su usmerene na pružanje pomoći u zaštiti od nasilja i promociji nenasilne komunikacije.

Dobrobit za učenike: postaju aktivni u procesu rešavanja problema; zadovoljavaju se potrebe svih strana – ne „ti i ja u problemu“, veæ „ti i ja protiv problema“; usvajaju konstruktivne modele ponašanja; transfer znanja i veština; preuzimaju veću odgovornost za rešavanje problema koji postoje meðu njima; shvataju da intervencije odraslih nisu uvek neophodne i time pomažu sopstvenom razvoju i samopoštovanju.

Dobrobit za nastavnike: učenje novih načina rešavanja konflikta; medjusobno poštovanje i uvažavanje; smanjuje se tenzija izmeðu odraslih i dece; manje vremena provode vodeći raèuna o disciplini u školi; dobijaju partnere – učenike u odlučivanju; stvaraju se bolji uslovi za rad, atmosfera i rezultati koji se odnose na obrazovnu i vaspitnu funkciju škole.

Dobrobit za školu: svi učesnici u životu i radu škole preuzimaju odgovornost za dešavanje u njoj; menja se opšta atmosfera i odnosi koji u školi vladaju; vršnjački tim pomaže i doprinosi da je škola prijatno i bezbedno mesto za učenje i razvoj potencijala učenika; razvoj alternativa tradicionalnim načinima uvoðenja discipline i rešavanja problema u školi.

Članovi Vršnjačkog tima su:

V razred VI razred VII razred  VIII razred Trijebine
Nedim Ramović

Naida Ljajić

Kadir Mujagić

Dinel Zekić

Esad Skalonjić

Aldijana Papić

Din Prelić

Lamija Hrnjak

Denis Rahić

Sean Kuč

Andrija Jerinić

Jovana Jovanović

Merjem Alibašić

Jahja Mahmutović

Irfan Džeko

Vildana Arifović

Milica Zelenkapić

Adelisa Fazlić

Sureja Rahić

Velida Arifović

Nenad Babić

Anesa Hadžović

Zihad Hadžović

Hamza Mujagić

Merjem Zeković

Bakir Demić

Hana Kadušić

Dina Ramović

Alim Muminović

Belma Talović