o školi

Osnovna škola „Svetozar Marković nalazi se u Sjenici. Nastava se odvija u matičnoj školi u Sjenici i u 2 izdvojena odeljenja u Trijebinama i Gonju.

skola-danas

Škola je počela sa radom davne 1860. godine. Te godine upisano je u školu 60 učenika (muškaraca). Takav rad škole zadržao se do 1872/73. godine kada je otvorena škola za „žensku decu“. Tako podeljena na muška i ženska odeljenja, Škola radi sve do 1912, godine. Posle 1912. godine Školi je dodata još jedna školska zgrada pored reke Grabovice i zvali su je „Donja osnovna škola“. Bombardovanjem Sjenice 1944. godine obe školske zgrade su porušene. Posle Drugog svetskog rata, Škola je počela sa radom 1945. godine u zgradi Ćilimarske i mešovite građanske škole. 1946. godine počela je gradnja nove školske zgrade posle rušenja turske tvrđave – Starog grada.

Školske 1947/48. godine Škola je iz četvororazredne prerasla u petorazrednu, a školske 1961/62 godine registracijom školske mreže u opštini postaje matična škola za 10 izdvojenih školskih mesta, te je pokrivala pet mesnih zajednica što je činilo polovinu teritorije opštine Sjenica. Ime „Svetozar Marković je dobila 30. juna 1962. godine odlukom Skupštine narodnog odbora opštine Sjenica. U periodu od 1970. do 1985. godine zbog velikog migracionog kretanja stanovništva u grad, došlo je do priliva velikog broja učenika te se nastava izvodila u tri smene. Školske 1985/86. godine upisao se 2571 učenik, raspoređenih u 92 odeljenja. 1986/87 godine OŠ „Svetozar Marković“ je podeljena na dve osnovne škole: „12.decembar“ i „Svetozar Marković“.

skola-nekad
skola

Danas pored matične škole u Sjenici u sastav škole ulaze i izdvojena odeljenja u Trijebinama i Gonju. U školi radi 87 zaposlenih, od toga u nastavi 69 a van nastave 18 radnika. Nastava se izvodi u dve smene. I pored silnih pratećih problema, skučenog prostora, nedostatka nastavnih učila kao i materijalnih sredstava, naša škola postiže izuzetne rezultate u vaspitno-obrazovnom procesu zahvaljujući velikom pedagoškom iskustvu nastavnika. Njeni đaci su bili mnogi doktori nauka kao: Radovan Vučković, Redžep Jahović, Rasim Muminović, Novak Nedić i dr. Sve to jasno govori zašto se naša škola nalazi u samom vrhu rang liste po postignutom uspehu u opštini i regionu.