školski odbor

Školski odbor imenuje i razrešava Skupština grada i ima devet članova koji se imenuju na četiri godine. Trećina članova su predtsavnici lokalne samouprave,  a po trećinu članova su predložili članovi Nastavničkog veća i Savet roditelja škole.