Savet roditelja

Radi ostvarivanja što bolje saradnje i učešća roditelja u ostvarivanju obrazovno- vaspitnih zadataka Škole u Školi se, kao savetodavno telo formira Savet roditelja Škole. Savet roditelja čini po jedan predstavnik odeljenjskog Saveta roditelja. Svako odeljenje bira u Savet roditelja Škole po jednog predstavnika, javnim glasanjem, većinom ukupnog broja u odeljenju.