Vannastavni kadar

Ime i prezime Poslovi na kojima radi
Dacić Mejra Direktor
Gicić Senad Pomoćnik direktora
Ličina Adnan Pedagog
Tarić Sajma Bibliotekar
Hamidović Faiz Sekretar
Gičević Alma Psiholog
Kadrić Ahmo Blagajnik
Rakonjac Vladislav Domar
Biberović Sadika Pomoćni radnik
Feković Muratka Pomoćni radnik
Čolović Ljubinko Pomoćni radnik
Zeković Jonuz Pomoćni radnik
Zeković Ruždija Ložač
Zuković Mubera Pomoćni radnik
Kolašinac Enes Pomoćni radnik
Filurić Stanimirka Pomoćni radnik
Tubić Milica Pomoćni radnik
Zeković Kemal Ložač
Babić Ana

 

Šef računovod-stva