Predavanje o digitalnom nasilju

Sve veća dostupnost interneta i sve veća upotreba digitalnih uređaja među učenicima omogućila je nove vidove zabave i komuniciranja, ali i nove vrste rizika i nasilja. U cilju upoznavanja sa novim vidom nasilja – elektronskim, digitalnim nasiljem u školi je održano predavanje namenjeno učenicima petog razreda. Tema predavanja je bila „Lažni profili na društvenim mrežama“. Kroz zanimljiv spoj predavanja i prikazivanja kratkih filmova, učenici su upoznati sa elektronskim nasiljem i posledicama koje mogu izazvati lažni profili na društvenim mrežama.