Predavanje „Profesionalna orijentacija – upis učenika u srednju školu

Kada učenici odlučuju koju srednju školu da upišu veoma je važno na pravilan način uticati na interesovanja i orijentaciju učenika. Pedagog škole, u sklopu profesionalne orijentacije učenika, učenicima 8.razreda održala je edukativno predavanje ”Profesionalna orijentacija - Upis učenika u srednju školu”. Cilj predavanja je obezbediti blagovremenu i efikasnu podršku učenicima završnih razreda osnovne škole u izboru profesionalnog zanimanja i to kroz informisanje u okviru profesionalne orijentacije.