Obuka nastavnika o korišćenju digitalnih alata

Dana, 13. februar 2024.godine u našoj skoli je odrzana obuka za nastavnike razredne nastave i nastavnike predmetne nastave koja omogućava pristup svim potrebnim alatima, uključujući testomate i digitalne pedagoške sveske, kako bi unapredili svoje metode učenja i stvorili dinamično učioničko okruzenje. Cilj obuke je osnaživanje nastavnika u korišćenju digitalnih alata i pružanje podrške učenicima kroz efikasno praćenje njihovog napretka.