Dječji udarački instrumenti u skladu sa bošnjačkom tradicijom i kulturom

Odeljenje I-2 učiteljice Aide Mehmedbašić uspješno je realizovalo projekat „Dječji udarački instrumenti u skladu sa bošnjačkom tradicijom i kulturom“. Organizovana je radionica u kojoj su učestvovali i roditelji, koji su zajedno sa djecom pravili udaračke instrumente. Prusutni su imali priliku da se upoznaju sa načinom primjene dečjih instrumenata u nastavi i da se podsjete kako je to nekad bilo na posijelima. Ovim projektom smo željeli da ukažemo na značaj negovanja tradicije i kulture jednog naroda.