Školski odbor

Školski odbor imenuje i razrešava Skupština grada i ima devet članova koji se imenuju na četiri godine. Trećina članova su predtsavnici lokalne samouprave,  a po trećinu članova su predložili članovi Nastavničkog veća i Savet roditelja škole.

Sastav Školskog odbora:

Ime i prezime Ko je ovlašćeni predlagač
Pećanin Nedžib Nastavničko veće
Ćatović Suada Nastavničko veće
Šećović Mera Nastavničko veće
Muminović Mevluda Lokalna zajednica
Enes Turković Lokalna zajednica
Eminović Dinel Lokalna samouprava
Hodžić Amela Lokalna zajednica
Metović Mustafa Savet roditelja
Kaćevac Ajsela Savet roditelja

Predsednik školskog odbora je Pećanin Nedžib.