Đački parlament

Odeljenske zajednice učenika 7. i 8. razreda su na početku školske godine izabrale svoje predstavnike (po dva učenika po odeljenju) koji će biti članovi Učeničkog parlamenta i koji će zastupati učenike u rešavanju pitanja od značaja za njihovo školovanje. članovi Učeničkog parlamenta u OŠ „Svetozar Marković“ u Sjenici su:

7. razred 8. razred Trijebine
Asija Purković Zejd Gičević Alsin Džigal
Emil Muhović Ahmet Nišić Irma Karišik
Ena Mašović Stefan Vasojević
Tefik Halilović Adnan Isović
Anita Hadžović Ajna Hadžović
Umejra Zeković Filip Kiković
Andrija Bukumirović
Aleksandar Tripković

Predsednik Djačkog parlamenta je Stefan Vasojević, a potpredsednik je Ajna Hadžović.