Dan maternjeg jezika

Međunarodni dan maternjeg jezika obeležava se svake godine 21. februara. Osnovni cilj je da se podigne svest o značaju maternjeg jezika i multilingvizma. Ovaj dan je uspostavljen 1999. godine od strane UNESKO,  a na predlog Bangladeša i obeležava se redovno od 2000. godine. Bibliotekarska sekcija je obeležila ovaj dan postavljanjem panoa posvećenog maternjem jeziku.