Međunarodni dan osoba sa invaliditetom

      Нема коментара на Međunarodni dan osoba sa invaliditetom

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom obeležava se 3. decembra svake godine sa ciljem da se unapredi i omogući osobama sa invaliditetom jednako uživanje ljudskih prava i ravnopravno učešće u društvu. U obeleževanju međunarodnog dana osoba sa invaliditetom učestvovali su predstavnici đačkog parlamenta i vršnjačkog tima. Postavljanjem panoa sa porukama međusobnog uvažavanja i tolerancije, učenici su ukazali na neophodnost sprečavanja diskriminacije osoba sa invaliditetom.